Adınız *
Soyadınız *
E-posta Adresiniz *
Sisteme giriş yaparken kullanmak istediğiniz e-posta adresini yandaki alana yazınız.
Uyarı: Girilen e-posta adresine hesap doğrulama mesajı gönderileceği için aktif olarak kullandığınız bir e-posta adresi belirtiniz.
T.C. Kimlik NumaranızUyruğunuz *
Cinsiyet *
Doğum Tarihi *
Yaşadığınız İlçe / Şehir *
 / 
Telefon Numaranız *
Eğitim Durumu
Üniversite
Bölüm
Sınıf
Son İş Deneyimi *
Firma *
Pozisyon *
Çalışma Tarihleri *
/
Şifreniz *
Şifreniz en az 8 karakter uzunluğunda olmalıdır. Aksi halde girilen şifre kabul edilmeyecektir.
Şifre (Tekrar) *
Sevgili Adayımız, TRT Kariyer’e hoş geldiniz.
Başvuru alınma sayfasında sizlerden talep ettiğimiz,
• Ad, soyad, T.C kimlik numarası, e-posta adresi, cep telefonu bilgilerinizi kimliğinizin teyit edilmesi, üyeliğinizin oluşturulması, başvurunuzun değerlendirilebilmesi ve tarafınızla iletişime geçilebilmesi amacıyla,
• Doğum tarihi, yaşadığınız yer, eğitim durumu ve iş tecrübenize ilişkin bilgilerinizi başvurunuzun ve işe uygunluğunuzun değerlendirilebilmesi amacıyla,
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) öngörülen veri işleme şartlarından “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması” kapsamında web sitesi aracılığıyla otomatik yollarla işlemekteyiz.
İşlediğimiz kişisel verileri kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla yetkili kişi ve kuruluşlarına yaptığımız aktarımlar dışında üçüncü kişilere aktarmayacağız. KVKK’nın “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre bize iletebilirsiniz.
Veri Sorumlusunun Kimliği
Unvan : Türkiye Radyo Televizyon Kurumu
İnternet Adresi : www.trt.net.tr
Telefon Numarası : 444 0 878
E-Posta Adresi : [email protected]
Adres : TRT Sitesi Turan Güneş Bulvarı 06540 Or-An Ankara
https://s.hrpeak.com/veri_sorumlusuna_basvuru_formu.docx
* ile belirtilen alanların doldurulması zorunludur.
HRPeak