Sevgili Adayımız,
TRT Kariyer’e hoş geldiniz. Bu sayfadan itibaren sizleri daha iyi tanıyabilmek, iletişim sağlayabilmek, kimliğinizi doğrulayabilmek ve istihdam süreçlerini yürütebilmek amacıyla bazı kişisel verilerinize ihtiyaç duyacağız. İşleyeceğimiz bu verilere ilişkin olarak sizleri aydınlatmak en temel görevlerimizden birisidir. Bu doğrultuda açacağınız her sayfa, o sayfada sizden talep edilecek verilere ilişkin bilgilendirmeleri görebilirsiniz.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında kimi verilerinizi açık rızanıza bağlı olarak işlerken kimi verilerinizi KVKK’da yer alan diğer veri işleme şartlarına dayalı olarak işlemekteyiz. Yine bu bilgilendirmelere de ilgili sayfalarda yer verdik. Açık rızanıza ihtiyacımız olan tüm verilere ilişkin olarak da açık rızanızı belirtebilmeniz için bir kutucuk bıraktık. İlgili verileri açık rızanız olmaması halinde işlemeyeceğiz.
TRT Kariyer üzerinden işlemiş olduğumuz tüm verileri otomatik yollarla işlemekteyiz. Burada işleyeceğimiz verileri kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına yaptığımız aktarımlar dışında üçüncü kişilere aktarmayacağız.
KVKK’nın “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre bize iletebilirsiniz.