Proje Yöneticisi

Turkish Radio Television Corporation / İstanbul
Publish Date: 3/16/2023

Proje Yönetimi Dairesi Başkanlığı bünyesinde İstanbul ve Ankara konumlarında görevlendirilmek üzere İnşaat ve Tesisleşme / Teknoloji, Bilişim ve Dijital Dönüşüm Proje ve Süreç Yöneticileri olarak çalışacak takım arkadaşları aramaktayız.


Görev Tanımı

 • Proje portföyünde bulunan veya ayrıca üst yönetim tarafından uygun görülen projeleri maliyet, kapsam, kalite ve zaman kriterleri açısından planlamak ve Kurum proje yönetim standartları doğrultusunda projelerin başından sonuna takibinin ve kontrolünün yapılarak tamamlanmasını sağlamak,

 • Proje planlarını oluşturmak ve yürütmek,

 • Verilen projelerin ve görevlerin uçtan uca teslim sorumluluğunu almak,

 • Değişen ihtiyaçları ve gereksinimleri karşılayabilmek için proje değişiklik yönetimini uygulamak ve gereken durumlarda proje planı revizyonunu sağlamak,

 • Proje içindeki kaynakların takibini yapmak,

 • Yürütülen projelere ilişkin ilgili birimlerden gerekli tüm dokümanları (şartname, sözleşme, yazışmalar, projelendirme dosyaları, vs.)talep ve temin etmek,

 • Proje çıktılarının istenilen doğrultuda olması amacıyla uygun araç ve sistemleri kullanarak gerekli performans göstergelerini belirlemek, takibini gerçekleştirmek ve raporlamak,

 • Proje ile ilgili tüm disiplinlerin genel koordinasyonunu sağlamak, proje planlamaları doğrultusunda görev alacak birim ve dış paydaşlarla gerekli iletişim ve koordinasyon çalışmalarını yürütmek, düzenli proje toplantıları gerçekleştirmek,

 • Proje sürecinde proje paydaşları ile yakın çalışmak ve proje durumunu ve kilometre taşlarını takip etmek,

 • Proje yönetim ve raporlama standartları doğrultusunda sorumlu olunan projelere ilişkin olarak projenin ilerleme durumunu, olası risklerini, problemlerini, alınacak önlemlerini ve kazanımlarını içerecek belirlenen periyotlarda (günlük, haftalık, aylık vb.) raporlamaları yapmak,

 • Proje yönetimi kapsamında sorumlu olunan projelerde hedef ve risklerin yönetilmesini ve takibini sağlamak, raporlamak ve ilgili mecralar ile paylaşmak,

 • Üst Yönetime yapılacak raporlama ve sunumlara ilişkin içerikleri ve çeşitli mecralara özel amaçlı gerçekleştirilecek sunumlara ve bilgi notlarına ilişkin verileri hazırlamak,

 • Durum raporları, proje programı dahil olmak üzere proje belgelerinin oluşturulması ve sürdürülmesi ve tüm belgelerin eksiksiz ve güncel olmasını sağlanmak.

Genel Nitelikler

 • Üniversitelerin Endüstri Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Makina Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği vb. ilgili bölümlerinden mezun,

 • İnşaat ve Tesisleşme / Teknoloji, Bilişim ve Dönüşüm projelerinde deneyim sahibi,

 • Proje yönetimi konusunda en az 5 yıl deneyim sahibi,

 • MS Project, Power BI, Visio, JIRA vb. proje yönetimi araçlarına hâkim olan,

 • Analitik düşünme yeteneğine sahip, kavramlar ve iş zekâsı becerileri yüksek olan,

 • Görevler ve projeler konusunda proaktif ve sorumluluk sahibi, 

 • Esnek, yaratıcı ve sonuç odaklı yaklaşım sergileyen,

 • Yoğun çalışma temposuna ayak uydurabilen, aynı anda birden fazla proje üzerinde çalışabilen,

 • Raporlama ve sunum konusunda yetenekli olan,

 • Ekip çalışmasına yatkın ve iletişim becerileri yüksek,

 • İyi derecede İngilizce bilen tercih sebebidir.


Keywords: Proje Yöneticisi, Kıdemli Proje Yöneticisi, İnşaat ve Tesisleşme Proje Yöneticisi ,Teknoloji-Bilişim ve Dijital Dönüşüm Proje Yöneticisi, Analitik, Mühendis, Power BI, JIRA, AutoCAD
Share
Application deadline: 4/16/2023 18:00
HRPeak