Kurumsal Risk Yönetimi ve İç Kontrol Yöneticisi

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu / Ankara
Yayın Tarihi: 20.3.2020

Kurumumuz bünyesinde Strateji Geliştirme Daire Başkanlığında istihdam edilmek üzere; kurumsal risk yönetimi ve iç kontrol faaliyetlerini yürütecek, Kurumsal Risk Yönetimi ve İç Kontrol Yöneticisi aranmaktadır.

İşin Tanımı

 • Kurum geneli Kurumsal Risk Yönetimi ve İç Kontrol altyapısının oluşturulmasını sağlamak ve ilgili süreçleri uçtan uca yönetmek,

 • Süreç sahipleriyle değerlendirmeler ve risk çalıştayları gerçekleştirerek kurumsal risk envanterini oluşturmak,etki ve olasılık analizi ile risklerin ölçümlenmesini ve önceliklendirmesini sağlamak, önleyici/azaltıcı kontrolleri belirleyerek aksiyon önerilerinin/planlarının oluşturulmasını sağlamak,

 • Kabul edilen önerilerin /planların risk aksiyonları olarak uygulanmasını ve iç kontrol sistemine ilişkin kontrol eksiklikleri ile risklerle ilgili kilit risk göstergelerini takip ederek üst yönetime raporlamak,

 • Gerektiğinde yatırım ve iş geliştirme projelerinde, bilgi güvenliği, uyum gibi konularda risk yönetimi ve iç kontrol faaliyetlerine destek vererek üst yönetime görüş oluşturmak,

 • Kurum risk kültürü, farkındalığı ve bilincini arttırmak için eğitimler vermek, bunun için gerekli dokümantasyon ve iletişim faaliyetlerini yürütmek,

 • Kurumsal Risk Yönetimi ve İç Kontrol ile ilgili hazırlanan dokümanların (prosedür, talimat, iş akış şemaları vb.)kullanımı, kontrolü, takibi, güncellenmesi çalışmalarını gerçekleştirmek,

 • Yeni uygulama ve ürünleri, mevzuattaki gelişmeleri takip ederek gerekli kontrol mekanizmalarının / süreçlerin tasarlanmasını sağlamak,

Aranan Özellikler

 • Üniversitelerin tercihen İşletme,Ekonomi, Kamu Yönetimi, İktisat, Maliye ve/veya Endüstri Mühendisliği bölümlerinden mezun,

 • En az 5 yıl risk yönetimi, bağımsız denetim, iç denetim ve/veya iç kontrol tecrübesi sahibi,

 • Tercihen mesleki sertifikalardan bir veya birkaçına sahip (CIA, CFE, CISA, CRMA, vb.),

 • Çok iyi seviyede İngilizce bilen,

 • Takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksek,

 • Raporlama ve iş takip yeteneği gelişmiş,

 • Veri toplama, analiz etme, analiz sonuçlarını yorumlama ve ifade etme becerisi olan,

 • Problem çözme, analitik düşünme,sorgulama ve araştırma yeteneğine sahip,

 • İnsan ilişkilerinde başarılı,öğrenmeye açık ve kendini sürekli yenileyen, paylaşımcı,

 • Esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilecek,

 • Seyahat engeli bulunmayan,

 • Erkek adaylar için askerlik sürecini tamamlamış bulunan,


Paylaş
Son başvuru tarihi: 10.4.2020 18:00